Salon A 25.04.2019 09:00 - 10:30 Nöroradyoloji
Pediatrik Nöroradyoloji
Oturum Başkanı: Korgün Koral
Konjenital Spinal Anomaliler - Korgün Koral
Posterior Fossa Kistik Lezyonları - Murat Uçar
Hipoksik İskemik Ensefalopati - Kamil Karaali
Salon B 25.04.2019 09:00 - 10:30 Gövde
Abdomen
Oturum Başkanı: Ayşe Erden
Hepatobiliyer Kesitsel Anatomi ve Varyasyonlar - Feramuz Demir Apaydın
Karaciğerde Kantitatif MRG Teknikleri - Ayşe Erden
Karaciğer Diffüz Hastalıkları - Şükrü Mehmet Ertürk
Salon C 25.04.2019 09:00 - 10:30 Kas - İskelet
Kardiyak MRG
Oturum Başkanı: Mecit Kantarcı
Noniskemik Kardiyomyopatiler - Mecit Kantarcı
İskemik Kalp Hastalıkları - Uğur Bozlar
Kalp Kapak Hastalıkları - Tuncay Hazırolan
Salon A 25.04.2019 11:00 - 11:15 Açılış
Açılış Konuşması
Salon A 25.04.2019 11:15 - 12:30 Hibrit Görüntüleme
Hibrit Görüntüleme 1 (PET/MR)
Oturum Başkanı: Şükrü Mehmet Ertürk
PET/MR; Fizik Prensipleri - Mehmet İlhan Erden
PET/MR; Klinik Uygulamalar 1 - 2 - Mehmet İlhan Erden - Nuriye Özlem Küçük
PET/MR; Şükrü Mehmet Ertürk
Salon A 25.04.2019 13:30 - 15:00 Nöroradyoloji
İleri Nörogörüntüleme Yöntemleri
Oturum Başkanı: Ayşe Aralaşmak
Difüzyon Tensor Görüntüleme - Yelda Özsunar Dayanır
Fonksiyonel MRG - Ayşe Aralaşmak
Perfüzyon MRG - Yelda Özsunar Dayanır
Salon B 25.04.2019 13:30 - 15:00 Gövde
Abdomen
Oturum Başkanı: Şükrü Mehmet Ertürk
Karaciğer Benign Fokal Lezyonları - Ayşe Erden
Karaciğer Malign Lezyonlar - Muşturay Karçaaltıncaba
Pankreas Kistik Lezyonları - Mustafa Seçil
Salon C 25.04.2019 13:30 - 15:00 Meme
Meme Görüntüleme
Oturum Başkanı: İlhan Erden
Kısaltılmış-Ultrafast Meme MRG - Başak Erguvan Doğan
Neoadjuvan Kemoterapi Yanıtı: Kontrastlı ve DAG'de Son Gelişmeler - Başak Erguvan Doğan
Meme PET/MR - İlhan Erden
Salon A 25.04.2019 15:30 - 17:00 Nöroradyoloji
Spinal MRG
Oturum Başkanı: Gazanfer Ekinci
Myelopatide Ayırıcı Tanı - İzlem İzbudak
Spinal Vasküler Lezyonlar - Osman Kızılkılıç
Postop Spinal Değerlendirme - Gazanfer Ekinci
Salon B 25.04.2019 15:30 - 17:00 Gövde
Prostat MRG
Oturum Başkanı: Muşturay Karçaaltıncaba
Prostat Multiparametrik MRG, PIRADS, Tuzaklar - Mecit Kantarcı
Prostat CA Tedavi Sonrası Bulgular, Nüks - Muşturay Karçaaltıncaba
Tüm Gövde Difüzyon MRG - Gökhan Pekindil
Salon C 25.04.2019 15:30 - 17:00 Kas - İskelet
Kas-İskelet
Oturum Başkanı: Remide Altun
State of the Art Imaging in Osteoarthritis - Ali Guermazi
State of the Art Cartilage MR - Ali Guermazi
Sinovyal Hastalıklar - Remide Arkun
Salon A 25.04.2019 17:15 - 19:00 Film Okuma Oturumu
FİLM OKUMA OTURUMU
Oturum Başkanı: Yasemin Karadeniz Bilgili